Garantipolitikk

Nybilgaranti – 5 års garanti med ubegrenset kjørelengde, garanti Norge
Hver Xpeng er produsert etter strenge kvalitetsstandarder.Vi tilbyr en av bransjens beste garantier i 5 år, uten begrensning på kjørelengde.Det gir deg et problemfritt vedlikehold av bil og sikkerhet i hverdagen.

 

Begrenset kvalitetsforsikring 

 1. Omfanget av kvalitetsforsikring

Denne "Garanti/vedlikeholdsforsikringen" ("Forsikringen") gjelder for Xpeng Motors G3-modellen ("G3") kjøpt og brukt av kunder i Norge.Innenfor G3 begrenset garantiperiode ("G3 begrenset garantiperiode"), spesifisert i dette heftet, skal Xpeng Motors gi garantiservice hvis G3 er skadet på grunn av problemer med produktkvaliteten (det vil si produktutforming, fabrikasjonsfeil eller defekte råmaterialer) (med unntak av gjenstander spesifisert i "Garantiunntaksklausulen") og skal dekke utgiftene til reservedeler, vedlikeholdstimer. 

Hensikten med dette dokumentet er å angi det minste omfanget av garantier som gjelder på det norske markedet, og i tilfelle noen av garantiene gitt i dette heftet skulle vise seg å begrense eller avvike fra det som ellers kreves i henhold til norsk lov, skal sistnevnte gjelde.For klarhetens skyld skal ingenting i dette dokumentet begrense forbrukerens obligatoriske rettigheter i henhold til norsk lov, inkludert forbrukerkjøpsloven fra 2002 (eller gjeldende).

 1. Kvalitetsgarantiperiode

Den angitte G3 kvalitetsgarantiperioden er delt inn i forskjellige perioder med begrenset kvalitetsgaranti, inkludert garantiperiode for viktige deler, garantiperiode for slitedeler, garantiperiode for spesielle deler, komplett garantiperiode for kjøretøy etc. Se følgende tabell for detaljer:

Klassifisering

Innhold

Begrenset garantiperiode

Garantiperioden for viktige komponenter

Strømbatteri og styringsanlegg, drivmotor og dens kontroll.

96 måneder eller 160 000 kilometer

Garantiperioden for sliltedeler

Viskerblad

6 måneder eller 5 000 kilometer

Batterier, fjernkontrollbatterier, pærer, sikringer, filterelementer til aircondition, bremsebelegg, dekk

12 måneder eller 20 000 kilometer

 

Full garantiperiode for kjøretøyet

Deler og komponenter til komplette kjøretøyer unntatt nøkkeldeler, og slitedeler

 

*60 måneder og ubegrenset kjørelengde (Privatbiler)

36 måneder eller 300 000 kilometer (ikke-privatbiler)

Spesielle garantiprodukter

Lakk og karosseripanel

Lakk:36 måneder og ubegrenset kjørelengde

Anti-rust og korrosjonsvilkår for karosseripanel:144 måneder og ubegrenset kjørelengde

Hvis kjøretøyet brukes til kommersielle formål, som transport av passasjerer, for eksempel Uber og lignende, gjelder garantibetingelsene for ikke-privatbiler.


Merk:Garantiperioden for de ovennevnte nøkkeldelene, slitedelene, spesialdelene og komplette kjøretøy skal beregnes fra leveringsdatoen, og tid eller kjørelengde, avhengig av hva som kommer først.Hvis det er tilbehør eller høykvalitetsprodukter med en separat avtalt kvalitetsgarantiperiode, skal den avtalte kvalitetsgarantiperioden ha forrang.Kunden må utføre kontroll og vedlikehold hos den angitte Xpeng-bilforhandleren i henhold til kravene og hyppigheten i denne håndboken for å opprettholde kjøretøyets beste mulige brukstilstand;

    3. Eierskifte

Den angitte G3-garantien kan ikke endres på grunn av eierskifte av G3, men den gjenværende begrensede garantiperioden på G3 skal fortsatt beregnes fra leveringsdatoen til den første G3-eieren ("Dato for første levering").

 

Begrenset kvalitetsforsikring for reservedeler

Originaldelene (det vil si delene som utgjør en del av kjøretøyet levert av part A eller en tredjepart utpekt av part A for reparasjon og vedlikehold av nye biler, og bilutstyr og tilbehør) som Xpeng Motors anbefaler kunder å kjøpe og bruke for å opprettholde G3-sikkerhet og -ytelse, og som erstattes av Xpeng Motors autoriserte distributører (heretter kalt "Xpeng Motors-distributører") nyter begrensede kvalitetsgaranti-tjenester.I løpet av den begrensede garantiperioden for deler (“Begrenset kvalitetsgarantiperiode for deler”), skal XPeng Motors yte garantiservice for de nevnte delene når det gjelder design, produksjon eller mangelfull kvalitet på råvarer under normal bruk av G3.De utskiftede delene har forskjellige begrensede kvalitetsgarantiperioder i henhold til forskjellige reservedelssituasjoner, inkludert:

 1. Originale deler som ikke skiftes ut av kvalitetsgrunner

Originaldeler som er byttet ut på servicesenteret, ikke på grunn av design-, produksjons- eller råvarefeil, har krav på en begrenset garantiperiode på 12 måneder eller 20 000 km G3 (avhengig av hva som kommer først) fra datoen for avregning av servicesenterets reparasjonsordre. Viskerblader har rett til en begrenset garantiperiode på 6 måneder eller 5000 km G3 (avhengig av hva som kommer først) fra datoen for avregning av reparasjonsordren.

 1. Originale deler som skiftes ut av kvalitetsgrunner

Den begrensede garantiperioden for originaldeler som erstattes gratis av XPeng Motors-distributører på grunn av design-, produksjons- eller råvarefeil, er i samsvar med den gjenværende begrensede garantiperioden for utskiftede deler, og utløper som den gjenværende begrensede garantiperioden for utskiftede deler.

 

Garantiunntaksklausuler

Svikt eller tilhørende skader forårsaket av følgende omstendigheter har ikke rett til kvalitetsgarantitjenesten (heretter kalt "garanti"):

 1. Det er ingen gyldig kjøpsfaktura innenfor produktets garantiperiode.
 1. Bilproduktene kjøpt av kunder har blitt informert skriftlig om mangler.
 1. Privatbiler brukes til utleie eller andre kommersielle formål.
 1. Systemet eller delene som uttrykkelig er forbudt å modifisere, justere eller demontere i brukerhåndboken, er skadet på grunn av kundens endring, justering eller demontering.
 1. Produktkvalitetsproblemet oppstår, og kunden forårsaker skade på grunn av feil avhending.
 1. Faktorer utenfor produsentens kontroll på grunn av force majeure:
  • Skade eller indirekte skade forårsaket av miljøfaktorer som ulykker, menneskelige faktorer eller naturkatastrofer eller annen force majeure.
  • Feil forårsaket av miljøet, som overgår produktets normale bruksforhold (for eksempel om avstanden til fjernkontrollen blir kort og ineffektiv på grunn av miljømessig elektromagnetisk forstyrrelse og så videre).
  • Deleforbruk på grunn av naturlig slitasje.
  • Feil utover garantiperioden.
  • Skade på strømbatteriet på grunn av normal svekkelse av batterikapasitet, menneskelig eller utilsiktet kollisjon, nedsenkning i vann og andre årsaker.
  • Ytterligere og indirekte utgifter som ikke er innenfor rammen av Xiao Pengs ansvar:
For eksempel:
a. økonomiske tap og tidstap forårsaket av utilgjengelighet på kjøretøy.
b. lagring eller utleie av kjøretøy.
c. overnatting, servering og andre utgifter underveis.
 1. Skader forårsaket av at kunder ikke klarer å rengjøre, vedlikeholde, lagre, bruke og reparere produkter i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken eller produktinstruksjonene.
 1. Andre G3-skader ikke forårsaket av G3-kvalitetsproblemer.

  Tvistløsning 

  Hvis du har spørsmål angående garantiene til privatbilproduktene du har kjøpt, kan du kontakte Xpengs angitte vedlikeholdssenter eller salgsverksted, eller kontakte Xpeng Motors-distributører for å få hjelp.Xpeng Motors Salgsservicebutikk vil forhandle med deg for å løse problemet i henhold til relevante norske lovbestemmelser.

   

  Kvalitetssikringsrelaterte forhold som trenger oppmerksomhet

  1. Kvalitetssikringssertifikat

  a. Hvis manualen går tapt, skal kundene innen rimelig tid be Xpeng Motor om ny, for deretter å fortsatt kunne nyte relevante garantitjenester.

  b. Innkjøpsfakturaer, manualer og reparasjonsbestillinger er viktige bevis for at kundene skal ha glede av garantitjenestene.Xpeng Motors minner kundene om å oppbevare disse ordentlig for å forhindre tap og skade.

  1. Vedlikeholdsoversikt

  Hvis G3 utfører visse reparasjons- eller vedlikeholdsprodukter, bør kunden oppbevare relevante juridiske sertifikater, som vil være et viktig grunnlag for å bekrefte at kunden korrekt har utført relevant reparasjon eller vedlikehold i henhold til kravene i brukerhåndboken eller garantiheftet.

  1. Vedlikeholdstid

  Gi servicesenteret rimelig og tilstrekkelig tid når G3 repareres på servicesenteret utpekt av Xpeng Motors.Servicesenteret vil reparere G3 så snart som mulig, og returnere den reparerte G3 til kunden.

  1. Vedlikeholdsplan

  For å overholde relevante lover og forskrifter, har Xpeng Motors og dets servicesenter rett til å bestemme den spesifikke reparasjonsplanen for reparasjon eller utskiftingen av deler i henhold til de tekniske kravene og G3-faktiske forhold for kundene, og delene som er erstattet under garantiserviceprosessen skal tilhøre Xpeng Motors.

  Xpeng Motors forbeholder seg retten til å gjøre designendringer i G3, og har ingen forpliktelse til å gjøre identiske eller lignende endringer på G3 som er solgt.Når det gjelder defekte deler i henhold til garantien, forbeholder Xpeng Motors seg retten til å reparere delen eller erstatte den med en reparert eller ny del, som Xpeng Motors anser som en full erstatning for en slik defekt del. 

  1. Tilbakekalling

  Ved tilbakekalling av produktene, vil Xpeng Motors tilby en rimelig vedlikeholdsplan i henhold til produktenes mangler.Generelt kan problemet løses ved å reparere eller bytte ut deler.For å eliminere feil på G3 så snart som mulig og garantere kundenes sikkerhet, bør kundene samarbeide aktivt med Xpeng Motors og dets servicesenter etter å ha mottatt tilbakekallingsmelding fra Xpeng Motors, eller innhente relevant tilbakekallingsinformasjon gjennom offisielle kanaler, slik at de kan tilby vedlikeholdstjenester relatert til G3-tilbakekalling.

  1. Annet

  G3 er en svært intelligent elektrisk SUV med mange avanserte teknologier.Derfor bør kundene lese brukerhåndboken og garantiheftet nøye før de bruker G3, og følge kravene i de nevnte håndbøkene for bruk og vedlikehold av G3.Kunder bør kontakte Xpeng Motors-distributører før de utfører nødvedlikehold på G3 hos distributører som ikke er godkjent av Xpeng Motors.

  Hvis kunder har spørsmål angående kunders rettigheter eller plikter knyttet til kvalitetsforsikring i denne brukerhåndboken, kan de ta direkte kontakt med distributører av Xpeng Motors.